Fertility ämber


Fertility ämberFertility

VILJAKUSE PARANDAMISEKS MÕELDUD LAKUÄMBER VEISTELE

Lüpsi- ja lihaloomadele

Viljakust parandavad lakuämbrid:

  • suurendavad aktiivsust innaajal;
  • suurendavad tiinestuvust;
  • suurendavad vasikate vitaalsust ja tõvekindlust;
  • suurendavad pullide vastupidavust ja pikaealisust;

Viljakust parandav lakuämber sisaldab veistele (nii lüpsi- kui ka ammlehmadele) mõeldud melasseeritud lakukivi, mida kasutatakse söödana seal, kus muud söötmisviisid pole otstarbekad, või juhul, kui loomi karjatatakse põhitalust eemal.

Viimastel aastatel on tiinestuvus langenud ja uurimustest nähtub, et selles on oluline osa negatiivsel energiabilansil enne poegimist ja teatud kindlate rasvhapete puudusel.

Negatiivset energiabilanssi põhjustab see, et energiavajadus on suurem kui saadud energiakogus. Viljakust parandavates lakuämbrites annavad energiat melass ja õlid.

Viimase 25 aasta jooksul on mäletsejaliste toitumist muutnud liha- ja kondijahu, sulatatud rasva ja kalajahu kõrvaldamine söötmisratsioonist. Kõnealused loomsed saadused sisaldavad kahte spetsiaalset rasvhapet – eikosapentaeenhapet (EPA) ja dokosaheksaeenhapet (DAH). Nimetatud rasvhapped on vajalikud sigimiselundkonna jaoks ja nende saaduste kõrvaldamisel tekkis puudus, mis on suuresti viljakusprobleemide põhjuseks. Kuigi lehm suudab heinast looduslikult produtseerida natuke EPAt ja DHAd, tundub, et moodsates söötmissüsteemides sellest ei piisa.

Seetõttu on nimetatud puudujäägi rahuldamiseks oluline anda täiendsöötasid. Viljakust parandavad ämbrid sisaldavad EPAt ja DHAd sisaldavaid Omega-3 õlisid. Need sisaldavad ka E-vitamiini (alfa-tokoferool – tokoferool tähendab kreeka keeles viljakust) ja seleeni kui võimsat antioksüdanti. Tähelepanu on pööratud ka vasesisaldusele, sest töödest nähtub, et vasepuuduse käes vaevlevate kariloomade kasvutempo on aeglustunud ja nende söödaväärindused on vähenenud. Ka nende viljakus (nii isas- kui emasloomadel) on vähenenud ning päramiste peetuse esinemisjuhud on sagenenud.

Viljakust parandavate lakuämbritega tuleks nii isas- kui emasloomi sööta 4-6 nädalat enne ja 6 nädalat pärast innaaega. Seejärel pakkuge seda kolme nädala vältel enne ja kuus kuud pärast poegimist.

Ühest 20 kg ämbrist jagub 10 loomale ligikaudu kaheks nädalaks, kui keskmine söödakulu on 125 g looma kohta ööpäevas sõltuvalt kehamassist ja seisundist. Saadaval nii 20kg ämbrites, 100 kg vannides kui ka 500 kg plokkidena.

Vaata koostist SIIT

HINNAD:

20kg – 30€ + km20%

100kg – 138€ + km20%

500kg – 665€ + km20%